Moduły monokrystaliczne

Panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością. Dofinansowania, pomoc ze strony gmin czy też funduszów europejskich przyczynia się do zwiększenia zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii. Poprzez zwiększającą się liczbę fabryk czy też samochodów nasze środowisko staje się zagrożone. Zwiększa się liczba zanieczyszczeń, a co za tym idzie maleje ilość świeżego i zdrowego powietrza. Warto więc […]

Moduły polikrystaliczne

Panele fotowoltaiczne jako główne kryterium podziału przyjmują technologię ich wytwarzania tj. rodzaj materiały półprzewodnikowego. Mogą być one tworzone z monokrystalicznego krzemu lub polikrystalicznego krzemu. Każde z nich charakteryzują inne szczegóły jak kolor, rozmieszczenie ogniw czy też ich kształt. Te dwa rodzaje modułów fotowoltaicznych mogą różnić się także ceną. Firma Gamko oferuje panele zarówno monokrystaliczne jak […]