Moduły polikrystaliczne

Panele fotowoltaiczne jako główne kryterium podziału przyjmują technologię ich wytwarzania tj. rodzaj materiały półprzewodnikowego. Mogą być one tworzone z monokrystalicznego krzemu lub polikrystalicznego krzemu. Każde z nich charakteryzują inne szczegóły jak kolor, rozmieszczenie ogniw czy też ich kształt. Te dwa rodzaje modułów fotowoltaicznych mogą różnić się także ceną. Firma Gamko oferuje panele zarówno monokrystaliczne jak […]